iranomran
05 مرداد 1401 - 17:29

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت برای تخلفات لیگ یک فوتبال

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره جدید از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان به شرح زیر است: خبرگزاری مهر* با توجه به شکایت ایمان هوازاده از باشگاه امید گهر سیرجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان قرار رد صادر کرد. * در پی شکایت مرتضی حیدری از باشگاه مس شهر بابک، این باشگاه به پرداخت ۳۵ میلیون و ۳۱۲ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۶۷ هزار و ۶۷۸ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار ریال قرار رد صادر کرد. * در پرونده شکایت فردین عابدینی از باشگاه ماشین سازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۸ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق عابدینی محکوم شد. * با توجه به شکایت جعفر هوشمند از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۶ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
منبع: مهر
شناسه خبر: 477330