iranomran
04 بهمن 1401 - 20:25

بانک‌های استان در راستای حمایت از تولید تسهیل‌گری کنند

همدان- استاندار همدان تاکید کرد: بانک‌های استان باید در راستای حمایت از تولید تسهیل‌گری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان، ضمن قدردانی از بانک‌هایی که سهمیه تسهیلات تکلیفی خود را در سطح استان انجام داده‌اند، گفت: باید تدابیری اندیشیده شود که بانک‌های خصوصی تعامل بیشتری در زمینه سهمیه‌های تکلیفی در سطح شهرستان‌ها داشته‌باشند.

وی ادامه داد: تمامی بانک‌های استان باید در راستای حمایت از تولید، تسهیل‌گری کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه باید بانک‌های خصوصی تعامل بیشتری در زمینه سهمیه‌های تکلیفی داشته باشند؛ اظهار کرد: بانک‌های خصوصی استان باید منابع خود را در استان هزینه کنند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 996052